ScreenHunter  Jul

לפי נתונים שפרסם משרד החינוך השבוע, אחוז הזכאות לבגרות בעיר בשנת תשע"ז עומד על 69.9%, לעומת 62.7% בשנה קודמת

התמונה החינוכית של נצרת עילית נראית בשנת 2017 יפה יותר, איכותית יותר ומרשימה הרבה יותר מזו שבשנה הקודמת. כל הפרמטרים שנמדדו על ידי משרד החינוך מציגים עלייה מרשימה של מערכת החינוך בנצרת עילית, המוצבת ברף גבוה של הרשויות באזור הצפון.

על פי הנתונים שהתפרסמו השבוע, שיעור הזכאות לבגרות בתשע"ז עמד על 69.9%, לעומת 62.7% בשנה הקודמת (עלייה של 7.2%). נתונים אלה גבוהים מן הממוצע הארצי. אבל לא רק הזכאות לתעודה עלתה אלא גם האיכות שלה. שיעור הזכאות לבגרות מצטיינת, עם ממוצע ציונים גבוה מ- 85, זינק ב- 6.1% לעומת שנה שעברה. העלייה הדרמטית ביותר נרשמה בנתוני הזכאות לבגרות באנגלית ברמה של חמש יחידות, המצביעים על עלייה של 10.2% לעומת שנה שעברה.

בשיעור הבגרות חמש יחידות במתמטיקה לא נרשם שינוי משמעותי והוא עומד על 13.8%.

הנתון המתייחס לטוהר המידות מציב את נצרת עילית בראש הטבלה הארצית עם 0.3% בלבד של בחינות בגרות פסולות בשנת תשע"ז, לעומת ממוצע ארצי שעומד על 1%.

התמונה החינוכית כוללת גם נתונים על שיעור המתגייסים לצה"ל בהתייחס למתגייסים בתשע"ד. נצרת עילית מציגה אחוז גבוה של 95.5, שמהווה עלייה של 1.7% לעומת שנתון גיוס קודם.

ראש מנהל חינוך בעירייה, אורנה פישר, הביעה שביעות רצון מן הנתונים ואמרה, כי הם משקפים נאמנה את ההשקעה של הרשות במערכת החינוך ואת התגייסות כל השותפים בבתי הספר ובמשרד החינוך.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here