קול קורא למענקי שיפוצים לוועדי בתים בעכו

משרד הבינוי והשיכון באמצעות האגודה לתרבות הדיור מחדש את הסיוע במענקים לביצוע שיפוצים בבתים משותפים בעכו. השיפוץ יערך רק בבתים שמועד בנייתם הסתיימה לפני 10 שנים ויותר ואינם כלולים באזור שיקום שכונות.

מרכיב הסיוע של המשרד במענקים אלו, הינו חלקי בלבד ועיקר עלויות השיפוצים ישולמו ע"י בעלי הדירות.

קול קורא למענקי שיפוצים לוועדי בתים בעכו

שיפוץ חלקי עם מענק רגיל: שיפוצים בחדרי המדרגות, קומת העמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות, לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין. תנאי לקבלת הסיוע: עלות השיפוץ ליחידת דיור הינה לפחות 5000 ₪. גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 1000 ₪ ליחידת דיור.

שיפוץ חלקי עם מענק מוגדל: שיפוצים בחדרי המדרגות, קומת העמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות, לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין.

הרחובות הרלוונטיים בעכו שנקבעו על ידי משרד השיכון למענק מוגדל: בנימין מטודלה, ההגנה, ויצמן, עיר עתיקה 14, צאלח א דין.

תנאי לקבלת הסיוע: עלות השיפוץ ליחידת דיור לפחות 5000 ש"ח. גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 4000 ₪. ליחידת דיור.

שיפוץ עומק עם מענק רגיל: שיפוץ המתייחס לכל הרכוש המשותף ובכלל זה לפחות לשלושה מהפריטים הבאים: שיפוץ מעטפת הבניין כולל כל הקירות החיצוניים (מעטפת בניין), תשתית לובי, חדרי מדרגות, צבע, סיוד ואיטום גג.

תנאי לזכאות לשיפוץ עומק:  עלות השיפוץ ליחידת דיור לפחות 30000₪. גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 5000 ₪ ליחידת דיור.

ועד בית רשאי לקבל סיוע רק בגין אחד מסוגי השיפוץ. התקציב לתכנית מוגבל ולכן עם תום ההרשמה יבצע משרד הבינוי והשיכון מיון של כל הבקשות תוך מתן עדיפות למאפיינים סוציו כלכליים ואחרים. ועד בית שיקבל אישור זכאות לסיוע לשיפוץ חלקי (עם מענק רגיל או מוגדל) או שיפוץ עומק יידרש להציג התארגנות כספית והסכם חתום עם קבלן בתוך חודשיים ממועד קבלת האישור. במקרה שלא עמד ועד הבניין במועד שנקבע להתארגנות, תישלל ממנו הזכאות לקבלת סיוע במימון עלויות השיפוץ והמשרד יהא רשאי להעבירה, על פי שיקול דעתו לבאים בתור מבין הזכאים לסיוע.  כל הבקשות לקבלת המענקים יוגשו לאגודה לתרבות הדיור סניף עכו בכתב,  רחוב ויצמן 35 קומת הכניסה. טל: 04-9956257, 04-9956205 או למוקד ארצי 8484 * בקשות לקבלת אישורי זכאות למענקים ניתן להגיש עד לתאריך 11/2/19.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here