צילום אלבום פרטי

אחד הנושאים הבוערים אותם פועל לקדם המועמד לראשות מועצת מעלה יוסף אבי קרמפה, זהו נושא החקלאות, הקרוב מאוד לליבו. בשיחה עמו הוא מציין כי זה אחד מהנושאים הראשונים שיקדם, אם יבחר לראשות המועצה. אזור מעלה יוסף, מאופיין בשני ענפים חקלאיים מרכזיים : ענף הלול – שלוחת ההטלה והמטעים הנשירים. במועצה גם ענפי חקלאות נוספים אך היקפם קטן יותר לדוגמת: דירי כבשים, בקר במרעה, פטריות מאכל, פרחים, מכוורות דבש וכדומה.
התחום הראשון והחשוב שיטופל הוא שלוחת ההטלה. "בעשור האחרון הטיפול בנושא הכלכלי הוזנח על ידי פרנסי האזור ולא ניתנה תשומת לב מספקת לנושאים אלו". מציין קרמפה.

אבי יש לך תוכניות עתידיות בנושא?

"בשלהי הקדנציה האחרונה בה שימשתי כראש המועצה האזורית "מעלה יוסף" הותרתי תוכנית רפורמה בשלוחת ההטלה בתנאים מצוינים, בניגוד לתנאי הרפורמה החדשים – תוכנית שכיום נראית כחלום רחוק ולא ניתן להשגה לכאורה. "לצערי, מנהיגי האזור דחו את התוכנית המוצעת. הם אף התפארו במהלך מערכות הבחירות, שרק להם יהיה הכוח לבטל את הרפורמה. כתוצאה מכך, הרפורמה הטובה לחקלאים בוטלה בסופו של דבר. במקום זאת, יושמה רפורמה חדשה, המעמידה לחקלאים תנאים קשים ולעתים אף בלתי אפשריים, הדבר מאלץ אותם לוותר על המכסות והפרנסה שלהם לטובת גורמים המנצלים אותם לצרכיהם. כתוצאה מכך, רפורמה חדשה זו משפיעה לרעה על רווחתם של צעירים רבים שנכנסו לאחרונה לענף, כמו גם פרנסתם של הוותיקים שהסתמכו עליו כמקור פרנסתם העיקרי ובעצם זוהי הפנסיה שלהם לאחר שהקדישו את כל חייהם לענף זה".

מהי מהות הבעיה?

במעלה יוסף קיימת קהילה של מאות חקלאים הנשענים על פעילותם החקלאית כמקור פרנסתם העיקרי ולצערי הנציגים בגופים שונים כגון: המועצה, המועצה לענף הלול וארגון מגדלי הלול, נתנו עדיפות להחלטות המשרתות בעיקר את האינטרסים של קבוצה נבחרת של "יזמים זריזים". ליזמים אלו יש כיום לולים גדולים, המשפיעים באופן משמעותי על פרנסת החקלאים. הכרחי לנקוט בצעדים משמעותיים על מנת לבטל את הגזירות הקיימות, לשנות את ההחלטות שהתקבלו ולשמור על עתידם של החקלאים ה"קטנים" שהם החוליה הפגיעה המושפעת ממדיניות ההנהגה הנוכחית".

קרמפה מציין כי כשייבחר לראשות המועצה, יפעל במספר דרכים:

1. הארכת תוקף חוק הגליל ב -15 שנים נוספות, כתנאי לכל משא ומתן על עתיד הענף.
2. הארכת התקופה בה יוכלו המגדלים להמשיך ולגדל במשקם.
3. יידחה מועד תחולת "איגרת השירותים הווטרינריים", לפחות כפי שניתן לבעלי הלולים הגדולים.
4. ביצוע תשתיות במימון מלא של המדינה בשיתוף: קק"ל, החטיבה להתיישבות וגורמים נוספים.
5. הכנת תוכנית מתאר לאזורי גידול נוספים במימון המדינה.
6. סיוע של המועצה האזורית, בתהליך יצירת שותפויות של מגדלים בישובים בהם יהיה צורך בכך.
7. מימון של 50% (מענק) להקמת לולים חדשים, תוך מתן תמריצים ללולים של עד 18,000 מטילות בלול.
8. תשלום סובסידיה למגדלים בגידול משותף מחוץ למושבם עקב מחסור באזורי גידול משותפים.
9. מתן פיצוי הולם לחקלאים שיבקשו לפרוש מהענף, עפ"י קריטריונים ברורים והגיוניים, תוך תשלום מס מופחת על פיצוי זה.
10. שינוי ייעוד שטחי הלולים המתפנים לייעוד של תעסוקה חלופית בתחומי התיירות, מסחר ושירותים לרבות אפשרות לבניית בתי מגורים לבנים ממשיכים.

לסיכום הוא מציין כי תוכנית זו אינה סיסמת בחירות "אין ספק שהיא ניתנת להשגה, במסירות והתמדה בלתי מעורערת. הוכחתי בעבר את יכולתי לממש מטרות כאלה, ואני מחויב לעשות זאת שוב. בנוסף, אשאף לשמר ולתמוך בתעשיות אחרות, להבטיח שמירה על מחירי מים הוגנים, מתוך הכרה שמחירים כאלה אינם קבועים בצו בלתי הפיך. יתר על כן, אמשיך לפעול להשגת מענקים למיכון, קידום מחקר, הקמת תעשיות חדשות והשבחת תעשיות קיימות".

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here