IMG  WA

בסוף השבוע שעבר נערך כנס מחוזי לפעילי קהילה נגישה ברחבי הצפון, במסגרתו השתתפו גם פעילי קהילה נגישה בעכו שייצגו את העיר ואת עשייתה בתחום הנגישות הפיזית והחברתית. בכנס נטלו חלק כ-150 פעילי קהילה נגישה מהאזור.

תכנית קהילה נגישה מושתתת על מנהיגות מקומית של פעילים חברתיים  ללא ועם מגבלה על סוגיה השונים: מגבלה- פיזית, חושית, שכלית, נפשית, תקשורתית.

תכנית חשובה זו היא פרי שותפות של משרד הרווחה ורשת המתנ"סים הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית.

בעכו הפעילים פועלים ללא לאות במספר מישורים: קידום מרחב פיזי וחברתי נגיש לכל סוגי המוגבלויות, שינוי עמדות ותפיסות של הקהילה הרחבה כלפי אנשים עם מוגבלות, העלאת צרכים ומענים חסרים וקידום פיתוח שירותים לאנשים עם מגבלה ובני משפחתם, שילוב של אנשים עם מגבלה במוקדי קבלת החלטות בעיר ולהנגשת מידע אודות זכויות ושירותים בתחום הצרכים המיוחדים.

לכנס חברו גם נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות מטעם משרד המשפטים שהעשירו את הפעילים במידע וידע על חוקים ותקנות חדשים והרצאת השראה על תהליכים של שינוי מציאות ואקטיביזם חברתי שצלחו בתחום זה בארץ ובעולם.

בכנס נכחו בכירים ממשרד הרווחה ורשת המתנ"סים ונציגי רשויות מקומיות.

להצטרפות לתכנית קהילה נגישה ניתן לפנות לצופית הירש, עובדת סוציאלית קהילתית מנהל הרווחה עכו 0506990346

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here