IMG  WA

עיריית נצרת עילית ממשיכה לחדש, לשדרג ולשפר את מערכת הכבישים העירונית במסגרת תכנית ההתחדשות הכוללת. השבוע הסתיימה סלילתו של כביש חרוד ולקראת סיום קטע מעלה יצחק ותירוש. עבודות מתבצעות גם ברחובות יזרעאל ודליה. "נתיבי    ישראל" מבצעת  שיפור כביש 75 בקטע שבין צומת המוסכים עד מלון פלז'ה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here