הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, בראשות אוֹרי אילן, החליטה פה אחד לאמץ את תוכנית האב למרכז העיר טבריה.

התוכנית תהווה בסיס להכנת תכניות מפורטות להתחדשות עירונית במרכז העסקים הראשי של העיר. הוועדה המקומית של טבריה, החליטה בדיון מוקדם להמליץ לוועדה המחוזית על אימוץ התוכנית ובֵרכה עליה.

התוכנית שביוזמת משרד השיכון והבינוי בשיתוף עם עיריית טבריה ולשכת התכנון המחוזית. מציבה חזון ליצירת רובע עירוני שוקק חיים, ובו עירוב שימושים, שיחזק את מעמדה של טבריה כעיר מחוז מרכזית, המשרתת את היישובים הסובבים אותה ומעניקה חוויית חיים עירונית איכותית לתושביה. התוכנית נגזרת ממסמך המדיניות לפיתוח טבריה, שהוועדה המחוזית אִמצה בשנה שעברה, כחלק מעיצוב התוכנית האסטרטגית לצפון, המכינה את ערי המחוז ויישוביו, להכפלת האוכלוסייה בישראל. אזור "לב העיר" הוא אחד משני מתחמים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להתחדשות עירונית משמעותית בטבריה ועל כן נבחר להיות הראשון להתחדשות בעיר.

הוועדה המחוזית רואה בהתחדשות "לב העיר" הזדמנות למימוש הפוטנציאל הגלום במתחם משמעותי זה, המשמש כיום ברובו למלאכה ומסחר באיכות ירודה ובניצול לא יעיל של הקרקע. המתחם מאופיין בחוסר קישוריות בצירי הליכה בתחומו ובסביבתו הקרובה, לרבות קושי בגישה לשפת הכנרת. במתחם שטחים ריקים רבים, לא מפותחים, אשר לרוב משמשים לחנייה, מעט יחסית דירות מגורים, וכן עשרות מבנים היסטוריים, שרידים לתקופת היציאה מחוץ לחומות העיר העתיקה, בתחילת שנות ה 20 של המאה הקודמת ומקצתם אף טרם מלחמת העולם הראשונה. דווקא בשל המאפיינים האלה, טמונות בו אפשרויות כלכליות עצומות, כל עוד ישכילו היזמים ובעלי הנכסים והזכויות באזור להתאחד ביניהם ולקדם מיזמים עירוניים ברוח תוכנית האב. יתרה מזאת, לאחר בדיקת שמאי התוכנית נמצא כי המתחם בעל יישימות כלכלית גבוהה, נוכח העובדה כי כיום אינו משמש למגורים אלא כמתחם עסקים. כ 53% משטח התוכנית מגלם פוטנציאל לפיתוח כלכלי-עסקי.

מדיניות התכנון הארצית, רואה חשיבות רבה בפיתוח העיר פנימה, תוך עיבוי והתחדשות העיר הוותיקה, החייאת מרכז העיר, וביסוסה כעיר המושכת אוכלוסייה. תוכנית האב "לב העיר", מציעה תכנון עירוני, המתבסס על עקרונות של רחובות פעילים מעורבי שימושים, ובהם מגורים, תעסוקה ומסחר. התוכנית מציעה ציר ירוק המעודד הליכתיות, תחבורה ציבורית נוחה, הדגשה וניצול המשאב הנופי והתיירותי במתחם וחיבורו אל הטיילת ואזורי התיירות הנוספים בעיר.

התייחסות התכנון למרחב הציבורי, מהווה את ההזדמנות הגדולה ביותר ליצירת שינוי במקום, בדגש על קנה מידה אנושי, מנקודת המבט של האנשים ברחוב, תכנון המעודד הליכתיות, שוטטות במתחם, צירי הליכה נוחים ומוצלים וזיהוי המקומות הפוטנציאלים לשטחי ציבור, כיכרות עירונים, מעברים ציבוריים, סמטאות ומבני ציבור בשטח התוכנית. סביבה עירונית כזאת, הופכת במהרה גם לסביבה עסקית משגשגת, באמצעות שילוב עסקים קטנים ובינוניים, מקומות תעסוקה, בילוי ולימודים בתוך המרקם העירוני. התוכנית מציעה חיזוק הציר הירוק המתחבר לעיר מצפון לדרום, העובר דרך רח' בן זכאי וכולל עוגנים משמעותיים, כמו גן מרגלית, מתחם בית אלומות, גן העיר, קניון דנילוף, קבר הרמב"ם, מתחם השוק ושכונת אחווה. כמו כן מוצע חיזוק הצירים ממזרח למערב, המתחברים לעיר העתיקה ולטיילת, אזור המלונות והכנרת. כך לדוגמא, רח' ביבאס, המהווה ציר נופי משמעותי, כולל גן ציבורי מוגבה הצופה לכנרת ומחבר בין לב העיר, לבין עיר העתיקה. ביסוס הציר הירוק יתאפשר בתכנון המפורט באמצעות הפרשות לצרכי ציבור ומתחמי איחוד וחלוקה.

אופי הבינוי המוצע, מייצר חיבור בין המרקם הקיים לבינוי החדש תוך העצמת זכויות ושמירת מבטים כלפי הכנרת. התכנית מציעה בנייה מרקמית בת 4-7 קומות. בקרבת שטחים פתוחים ציבוריים היא מציעה בינוי הנע בין 8-20 קומות, בשילוב בנייה מרקמית. בשכונות שבהן השתמרה הרקמה הבנויה ההיסטורית (אחווה ומימוניה), מוצע לשמור על אופי המרקם הקיים, והבינוי יהיה בין 1- 3 קומות. כמו כן, באזור המערבי, בעל המגבלות הסיסמיות, ישמר הבינוי הקיים בין 1-3 קומות.

הוועדה אימצה את עקרונות התכנון האלה, כהנחייה להכנת תוכניות מפורטות במתחם:

 • חיזוק מרכז העיר והפיכתו למרכז עסקים ראשי (מע"ר) אינטנסיבי פעיל ונגיש לציבור הרחב.
 • העצמת זכויות משמעותית למגורים באזור אשר משמש כיום ברובו למלאכה מסחר ותעסוקה.
 • שיפור רשת הדרכים ומערך השבילים.
 • טיפולוגיה מגוונת הכוללת בינוי מרקמי לצד עלייה נקודתית לגובה בקרבת צירים מרכזיים ושטחים פתוחים תוך שמירת מבטים לכנרת.
 • תכנון מוטה תחבורה ציבורית והורדת תקני החניה.
 • תעדוף תנועה רכה והליכתיות.
 • יצירת ציר ירוק הקושר את המרחבים הציבוריים המוצעים, מבני הציבור, מוקדי התחבורה הציבורית, השכונות השונות ומוקדי המסחר בתוכנית.
 • הוספת שטחים פתוחים וצירים ירוקים לרווחת הציבור, לרבות נטיעת עצים.
 • תוספת מבני ציבור שילובם וקישורם למערך העירוני המוצע.
 • שימור מבנים, אתרים בעלי חשיבות תרבותית, מתחמים לשימור ושילובם בפיתוח המתחם בהתאם לאמנות השימור המקובלות וכחלק משמירה על רוח המקום.
 • חיזוק מבנים לרעידות אדמה ותכנון מותאם למפת הסיכונים הסייסמים במסגרת התוכנית. דיוק קווי ההעתק הפעיל העובר בתחום התוכנית ולתקן 413, לרבות איסור בינוי על קו העתק.

מתכננת מחוז צפון במינהל התכנון, דקלה עדי פרץ: "תוכנית האב מהווה הזדמנות גדולה עבור העיר טבריה לחזק ולאחות את המרקם הקיים בלב העיר. זוהי הזדמנות לצמוח מבפנים ולהפוך את הרובע העירוני לשוקק חיים ומשגשג. על אף מורכבותה של התוכנית, חשיבותה בראייה הכוללת שהיא מעניקה לכל לב העיר, וממנה יגזרו מספר תוכניות מפורטות, במטרה לפשט את התהליך ולקדם את מימוש התוכנית. אני מודה למשרד הבינוי והשיכון על שלקח על עצמו את המשימה המורכבת והחשובה הזו והוביל אותה ביד רמה".

התוכנית נערכה על ידי צוות תכנון גדול ורב יועצים בכל התחומים בראשותם של יובל קדמון אדריכלים ואורצקי אדריכלים בע"מ.

 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here