רואי החשבון בתום ההגנה על הפרויקטים
צילום: אלבום פרטי

באחרונה הסתיימה השתלמות מקצועית ומקיפה להכשרת רואי חשבון כבודקי שכר המתקיימת בשיתוף פעולה עם סניף נצרת והעמקים של לשכת רואי חשבון. יצוין כי בודקי שכר אמונים על ביצוע בקרה על מחלקות השכר, יעסקו בפיקוח על תנאי העובדים והעבודה ויוודאו שהעובד מקבל את כל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה ההעסקה שלו ובהתאם לחוק.

במסגרת העבודה בודק שכר צריך לבדוק שלמעסיק אין רקע בניצול עובדים ו/או פגיעה בזכויות עובדים. יצוין כי השבוע הגנו רואי החשבון על הפרויקט שהכינו והעומדים בהצלחה במבחן הוכשרו והוסמכו כרואי חשבון לבודקי שכר מוסמכים.

בין המסיימים, רו"ח החברים בלשכת רואי החשבון ואף רואה חשבון שאינו חבר לשכת רו"ח. בין נושאי הלימוד: תשאול וחקירה, דו"ח בדיקת שכר, חוקי עבודה ודיני עבודה, מערכות שכר, פרויקט גמר. כאמור השבוע הגנו רואי החשבון על  פרויקט הגמר ובקרוב יקבלו ההסמכה ותעודה, המותנות במעבר של פרויקט גמר.

רואי החשבון יקבלו תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תעודת מקצוע בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תעודת גמר מטעם מכללת נצרת עילית-יזרעאל.

רואי החשבון בתום ההגנה על הפרויקטים
צילום: אלבום פרטי

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here