מבקרת העירייה עינב פרץ מגישה את הדוח לראש העיר
קרדיט צילום: דוברות עיריית עפולה

מבקרת העירייה רו"ח עינב פרץ הגישה את דוח הביקורת לשנת 2018 לראש העיר אבי אלקבץ והציגה אותו לחברי מועצת העיר.

דוח הביקורת על פעולות העירייה השנתי לשנת 2018 הוגש לראש העיר אבי אלקבץ ולמליאת מועצת העיר על ידי מבקרת העירייה והממונה על טיפול בתלונות הציבור, רו"ח עינב פרץ. כידוע, מדי שנה מוגש על פי החוק דוח מבקרת העירייה העוסק בנושאים שונים שבליבת העשייה העירונית. דוח הביקורת לשנת 2018 שהוגש השבוע על ידי מבקרת העירייה לראש העיר אבי אלקבץ והוצג לחברי מועצת העיר מתייחס לנושאים שונים בכלל המערכת העירונית, מבטא את גישת הביקורת הרואה עצמה חלק פעיל בארגון, ומיישם את עקרונות המנהל התקין וטוהר המידות שהם מערכי הייסוד של מדינה תקינה. כמו כן מבקש הדוח לשפר ולייעל את תפקוד המערכת ואיכות שירותי העירייה לתושביה. יש לציין כי מדי שנה מבוקרים נושאים שונים והשנה בוקרו בין היתר תקנות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, המרכזים הקהילתיים, היטלי השבחה, הסדרי רישום לבתי ספר שש שנתי והשירות הווטרינרי העירוני. לדוח מצורפת תגובתו של ראש העיר אשר התייחס בכובד ראש לממצאי הדוח והנחה על קיום דיונים ליישום הערות הביקורת. חשוב לציין כי בעירייה הוקם צוות "תיקון לקויים" בו חברים מנכ"ל העיריה שלום שלמה, גזבר העירייה יצחק שריקי והיועץ המשפטי עו"ד איתי קידר שדנים יחד עם המבקרת בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגישה מבקרת העירייה ובכל דוח ביקורת אחר שהוגש על פי חוק. לאחר שהצוות דן בפתרונות ודרכים למניעת הישנות הליקויים הוא מגיש את המלצותיו לראש העיר אלקבץ.

מבקרת העירייה רו"ח עינב פרץ התייחסה לדוח השנתי: "יישום ההמלצות העולות בדוח הביקורת יהיה בו כדי להביא לשיפור איכות השירות לתושב, לחיסכון במשאבים ולהתייעלות העירייה ומשום כך, כל תיקון ליקוי שיתבצע יהיה בבחינת צעד מבורך".

מבקרת העירייה עינב פרץ מגישה את הדוח לראש העיר
קרדיט צילום: דוברות עיריית עפולה

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here