PHOTO

בישיבה שהתקיימה בהשתתפות הממונה על המחוז במשרד הפנים נבחר ראש העיר מגדל העמק אלי ברדה על ידי 15 ראשי הרשויות של האשכול לתפקיד יו"ר אשכול 'גליל-עמקים' שיוקם לקידום כלכלי וחברתי באזור.

אלי ברדה, ראש העיר של מגדל העמק המשמש כיו"ר האסיפה הכללית של השלטון המקומי ויו"ר מועצת הרשות לפיתוח הגליל, נבחר השבוע לעמוד בראש גוף נוסף – האשכול האזורי "גליל עמקים" שיצטרף בקרוב לחמישה אשכולות שכבר קיימים ופועלים במדינה.

ברדה, ראש העיר המנוסה והמקובל בערי גליל-עמקים, הינו בין מובילי הקמת האשכול שהחלה לקרום עור וגידים לפני כשלוש שנים והשבוע נבחר בישיבה שהתקיימה בהשתתפות הממונה על המחוז במשרד הפנים בועז יוסף, נציגת משרד הפנים מירושלים מריה ג'ירייס, אתי לוי יועצת ומלוות הקמה של האשכול, ראשי רשויות האשכול, סגנים ומנכ"לים שבסופה נבחר ברדה פה אחד לתפקיד.

האשכול כולל רשויות רבות באזור גליל עמקים וביניהם מגדל העמק, עפולה, נצרת עילית, נצרת,, כפר קנא, מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית גלבוע, מועצה אזורית מגידו, בוסתאן אל מארג', דבוריה, עין מאהל, משאהד, איכסאל ויפיע והמטרה הסופית של הקמתו היא הרחבת שיתופי פעולה אזוריים שיביאו להתייעלות כלכלית והגדלת הכנסות במגוון נושאים לפי עיקרון 'יתרון לגודל' במכרזים ובתהליכים שהיו יקרים יותר לבטח אילו כל רשות הייתה ניגשת אליהם ומבצעת בנפרד. ההתייעלות והחיסכון יביאו לצמצום פערים חברתיים ושיפור רמת החיים של תושבי האזור והוא יתוקצב על ידי המדינה בתקציבים משמעותיים של משרדי הממשלה בדגש על המשרד להגנת הסביבה, תשתיות, תחבורה ועוד.

בועז יוסף, הממונה על המחוז במשרש הפנים סיכם את תהליך הבחירה ואמר: "היה מחמם את הלב לראות את הערכה לה זוכה אלי ברדה מצד ראשי רשויות מכלל המגזרים שהביעו אמון בקונצנזוס בבחירתו פה אחד לטובת הצלחת האשכול ופיתוח אזור גליל-עמקים".

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here