בשבוע הראשון של הקמפיין  נרשמו 55 זוגות צעירים ומשפחות תושבי נצרת עילית.

משרד השיכון עומד לשווק בקרוב ארבעה פרויקטים ראשונים בנצרת עילית: ברחוב רימון 92 יח"ד, ביזרעאל "מצפור ברק" 240 יח"ד, בהר יונה ב' 180 יח"ד במסלול "דירה להשכיר" ובהר יונה ד' 300 יח"ד. חלק גדול מן הבתים ישווקו ב"מחיר למשתכן" ותינתן עדיפות לתושבי נצרת עילית. הרישום מתבצע במרכז הצעירים ובאתר משרד השיכון.  "על פי נוהלי משרד השיכון, זכאים "במחיר למשתכן" תושבים אשר אין בבעלותם דירה ב- 6 השנים האחרונות, ובתקופה זו גם לא התגוררו בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח). הזכאים צריכים להוכיח כי אינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי, ואין להם זכויות בקרקע המיועדת למגורים" הסביר

מנהל מחוז הצפון במשרד השיכון, שלמה פייבלוביץ', וציין כי העיקרון המנחה את הזכאות להשתתפות בהגרלה הוא העדר בעלות על דירה, על מנת לאפשר דיור בר השגה לזוגות צעירים ולמשפחות שאין בבעלותם דירה. יצוין כי העירייה הגיעה לסיכום עם משרד השיכון, לפיו 50 אחוזים מן הבתים יהיו בעדיפות לתושבי נצרת עילית.רישום וקבלת פרטים נוספים על הפרויקטים בנצרת עילית יתבצעו במרכז הצעירים רחוב גולן, 04- 6057590/89 בימים א'-ה' בין השעות 19:00-9:00. ניתן לפנות גם באמצעות המייל Luck4you@gmail.com

הגרלת "מחיר למשתכן"
pixabay

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here