צילום דוברות מואז גליל תחתון

במועצה האזורית הגליל התחתון פורסם באחרונה עדכון לתוכנית ייחודית, ראשונה ופורצת דרך בתחומה, תוכנית חומש מקיפה העוטפת את כל תחומי החיים במועצה. "כעת, עם העברת התקציב לשנים 2021-2022 נוכל להאיץ את תנופת הפיתוח, התשתיות והבנייה על פי האסטרטגיה שגיבשנו ובהתאם לתוכנית תנופ"ה" (תכנון ניהול ופיתוח הגליל התחתון) אומר מ"מ וסגן ראש המועצה, אופיר שיק, האמון על תחום הפיתוח.

במלאת שלוש שנים לבחירות במועצה האזורית גליל תחתון, מביטים ראש המועצה ניצן פלג, ושיק בסיפוק על מה שהצליחו לקדם עד עתה למרות היעדר התקציב ועל אף תקופת הקורונה המאתגרת, אך בעיקר מתמלאים בתקווה גדולה כי תוכנית החומש הייחודית והראשונה מסוגה בגליל אשר נכתבה על ידי שיק, תמלא את ייעודה ותשיג את מטרותיה במלואן.

כבר במצע הבחירות ציין פלג כי תגובש תכנית חומש לטיפול בתשתיות הכבישים ביישובי המועצה, והתכנית שנכתבה לבסוף, מקיימת את ההבטחה ומתרחבת כאמור מעבר לנושא הכבישים. בדברי ברכתו לחוברת הייחודית כתב פלג "לאור המיפוי המפורט של הפערים הקיימים כפי שנערך בתכנית שלנו, ביקשנו לרתום שחקנים נוספים ברמה הארצית וכתוצאה ממאמץ זה אני כיום מוביל את הנושא במרכז השלטון האזורי מול משרדי הממשלה, על מנת לקדם תקצוב ממשלתי שכיום כלל לא קיים."

עם כניסתו לתפקיד, העמיד שיק את ניסיונו הרב בכתיבת תוכניות וקידומם ברמה הממשלתית לטובת הכנת תכנית זו עבור כלל תושבי המוא"ז גליל תחתון. לאחר עבודת מיפוי צרכים, איסוף נתונים וניתוחם על ידי פורום תנופ"ה מיוחד שהקים מקרב בעלי תפקידים שונים במועצה, החל תהליך מדורג של טיפול יזום  על פי תוכנית החומש בכל ששה עשר יישובי המועצה. התכנית עוסקת  החל מפיתוח ובינוי מעונות וגני ילדים, דרך הקמת מבני ציבור, פיתוח מגרשי ספורט, מתקני משחקים, ועד לפיתוח מרכיבי ביטחון, תשתיות ובהן מערכות ניקוז וביוב, כבישים מתחמי מחזור ופינות גזם.

שיק פוקד בימים אלה לשכות מנכלי"ם, חכי"ם ושרים ומבהיר כי במהלך כל התקופה בה לא היה תקציב ממשלה, פעלנו בכל זאת ללא לאות על מנת ליישם את תוכנית תנופ"ה ככל הניתן, לתכנן ולהיערך ליום בו יועבר תקציב ממשלתי ויפורסמו קולות קוראים הרלוונטים לפיתוח מצד משרדי הממשלה השונים.

ואכן, במשרדי התחבורה, הפנים, החינוך, השיכון, הספורט ובמשרד לפיתוח הנגב והגליל, נחשפו לתכנית המסודרת המאפשרת להם להירתם  ביתר קלות ובמרץ על מנת לסייע במימושה.

"תוכנית תנופ"ה היא תכנית אופרטיבית הנגזרת מראייה אסטרטגית שלנו", מסביר שיק. "התכנית מבקשת לצמצם פערים רבים מאד בתחום התשתיות ואף להעמיד בסופו של דבר סטנדרט גבוה בכל אחד מישובי המועצה ובמרחב כולו. תכנית זו לא היתה יכולה להכתב ללא שיתוף הפעולה עם הנהגות היישובים, ללא עבודתה של וועדת תנופ"ה לקביעת המדיניות וללא תמיכתם של חברי מליאת המועצה. כמובן, התכנית גם לא היתה יכולה להתממש ולהתבצע ללא פורום עובדי המועצה שנרתם למלאכה" אומר שיק ומוסיף, "פעלנו במקצועיות רבה בשלבי הכנתה והתבססנו על נתונים ומפתחות שקבענו לעצמנו לאורך הדרך. תמיד זכרנו גם להתאים ולחבר את התכנית לחזון המועצה המדגיש את מקומה החשוב של הקהילה, את הצביון הכפרי ואת ההזדמנויות הנדירות של חבל הארץ שלנו שיתפתח כמשגשג וכמזמין".

תוכנית תנופ"ה הייחודית זכתה לביקורות נלהבות ולעניין רב מצד רשויות רבות המבקשות ללמוד מקרוב ולקיים מפגשי מטה ועמיתים למטרת בנייה ויישום של תוכנית חומש יסודית ואפקטיבית.

"יש לנו עבודה רבה במרבית התחומים העוסקים בפיתוח תשתיות ובינוי ביישובי המועצה. ביצוע חלקים מהתוכנית כבר נותנים אותותיהם בשיפור משמעותי ביישובי המועצה", אומר שיק, "אך כעת אנו עם הפנים אל משרדי הממשלה כדי לעבור לשלב הבא בתנופ"ה ולהגביר את עוצמת הרגל על הגז".

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here