דו
דוברות עיריית מגדל העמק

איילה זלצר הממונה על פניות הציבור בעיריית מגדל העמק הציגה את דו"ח תלונות הציבור לשנת 2018 במליאת מועצת העיר

דו"ח תלונות הציבור
דוברות עיריית מגדל העמק

דוח תלונות הציבור השנתי לשנת 2018 הוגש לראש העיר אלי ברדה ולמליאת מועצת העיר בישיבת המועצה, ששודרה לראשונה בשידור חי בעמוד הפייסבוק הרשמי, על ידי איילה זלצר הממונה על תלונות ציבור ברשות.
הדוח כולל פירוט ותיאור תמציתי של התלונות אשר התקבלו אצל הממונה על תלונות ציבור במהלך שנת 2018. הדוח כולל 51 תלונות בלבד שהתקבלו אצל הממונה בחלוקה למחלקות וסיווגן לפי סטטוס (מוצדקת ולא מוצדקת) וסטטוס הטיפול בתלונה (פתוחה או סגורה). חשוב לציין כי יש הבדל בין פניות ציבור לתלונות ציבור שכן הראשונות מתקיימות על בסיס קבוע ומועברות למוקד העירוני ואילו תלונות ציבור מועברות לממונה על תלונות הציבור במידה שלדעת המתלונן אינן מטופלות או אינו מטופלות לשביעות רצונו.

הרשות הסדירה מספר תהליכים לשיפור השירות כגון: נוהל פניות ציבור לפיו כל פנייה ודיווח על מפגע יש לפנות כצעד ראשון למוקד 106 הזמין 24/7 לרשות התושבים באתר האינטרנט של הרשות, באפליקציה העירונית, בטלפון ועוד. במידה והפנייה לא נענתה רשאי הפונה לפנות למנהל האגף או המחלקה הרלוונטיים לנושא הפנייה. זהו דוח תלונות הציבור ה-18 והשני שמגישה איילה זלצר שציינה לאחר הגשתו: "אנחנו כמשרתי הציבור עומדים לרשות התושבים כדי להעניק להם שירות ומענה הן לפניות שלהם למוקד 106 והן לתלונות אליי כנציבת תלונות הציבור".
מנכ"ל העירייה שלום זוזוט: "זה מעודד ואפילו מחמיא שמגמת שיפור השירות נמשכת למרות שיש עוד מה לשפר ולכן אישרה מועצת העיר את הצעת ראש העיר להקים את אגף שירות עירוני במטרה להעלות את תודעת השירות בקרב עובדי הרשות לשביעות רצון מקבלי השירות – התושבים".

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here