צילום לשכת העיתונות הממשלתית

הועדה ולקירת בריחת האסירים מכלא גלבוע, מסרה בנוגע לעניין הסרסור בסוהרות, "ביום 25.11.2021 הבהרנו כי נושא היחס כלפי הסוהרות בכלא גלבוע, לפי עדותו של מפקד הכלא גנ"ם פרדי בן שטרית, אינו עניין לבדיקתנו, וכי אנחנו סומכים על הגורמים המוסמכים שייתנו דעתם בסוגיה זו. אנו מוצאים לנכון להבהיר כי משמעותה של החלטה זו היא שלא אנחנו נקבל את ההחלטה המשפטית בפרשה זו. מדובר לכאורה בפרשה חמורה ופלילית, ועל כן ראוי שההחלטה תתקבל בידי גורמי אכיפת הדין המוסמכים. על כן גם ציינו בהחלטתנו שאנו סומכים על הגורמים המוסמכים שייתנו דעתם לסוגיה זו.
אנו מבינים כי אומנם נפתחה בזמנו חקירה פלילית בעניין זה בידי משטרת ישראל, ולאחריה התקבלו החלטות, וכי בעקבות עדותו של גנ"ם בן שטרית בפנינו התקבלה החלטה לחדש את החקירה.
עם זאת, אין משמעות הדברים כי נתעלם מהעדויות שבאות בפנינו בעניין זה, כמו עדותו של מפקד המחוז, הנשמעת בפנינו עתה. ההיפך הוא הנכון. לא נוכל להתעלם מפרשה זו, ככל שהיא מלמדת – או משפיעה – על נושאים הנתונים לבדיקתנו, כגון נושא הזיקה בין עבודת הקמ"ן והגורמים שאיתם הוא בא במגע, ומפקדיו בכלל זה, ובנושא היחס הניתן לאסירים הביטחוניים, ועוד. לפיכך גם שאלנו את העדים שהעידו בפנינו, כמו תג"ד רגב דחרוג' וגונדר אריק יעקב, בקשר לנושא זה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here