צילום: איגוד ערים כינרת

איגוד ערים כינרת ומינהל התכנון הציגו את תכנית תמ"א 13/13/ב' במסגרת 'כנס שיתוף הציבור בהליך התכנון' להסדרה של כ-35 ק"מ נוספים של 'שביל סובב כינרת', וזאת בהמשך לביצוע תכנית תמ"א/13/13/א' שאושרה ב-2015, עם תכנון מפורט לחופי איגוד ערים כינרת וקטעי שביל באורך כולל של כ-24 ק"מ.

לאחר אישור התכנית, תכלול הכינרת שביל מאושר ברמה מפורטת לכל אורך חופיה, למעט העיר טבריה, בה יקבע תכנון השביל בתכנית המשך.

'שביל סובב כינרת', הינו פרויקט דגל של איגוד ערים כינרת, שהחל את דרכו ביוזמת החברה להגנת הטבע, ומטרתו הסדרת נגישות לכלל הציבור לכל חופי הכינרת, באמצעות השביל.

עידן גרינבאום, יו"ר איגוד ערים כינרת וראש מועצה אזורית עמק הירדן: "ראשית, ברצוני להודות לצוות התכנון על הובלת התכנית, למועצה הארצית לתכנון ובנייה על הליווי והמימון, לצוות איגוד ערים כינרת על ריכוז ומינוף פיתוח השביל על כל היבטיו, ולכלל השותפים בוועדת העורכים אשר עשתה עבודה יסודית ומעמיקה שכללה סיורים בשטח ושעות רבות של דיונים" אמר גרינבאום והוסיף "התכנית המוצגת מתחשבת במורכבות הייחודית של הכינרת, המרכזת סביבה, בשטח מוגבל, פעילויות נופש ורחצה, דייג, שייט וספורט ימי, טיילות, שמורות טבע וגנים לאומיים, חקלאות, כנסיות וצליינות, ובהתבסס על כך מבטאת פשרות צודקות המאזנות בין זכות הציבור הרחב ליהנות משביל רצוף ונגיש מסביב לאגם, לבין חשיבות שמירת שגרת החיים בקרב תושבי שפת הכינרת ומתן מענה לצרכים ולאתגרים העומדים בפני כלל בעלי העניין במרחב".

ענת אריאלי, מנהלת אגף ים וחופים במינהל התכנון: "מינהל התכנון רואה חשיבות רבה בתכנון והקמת 'שביל סובב כינרת' ולכן נערכת לו תכנית ברמה ארצית. התכנית המוצגת לציבור במסגרת הכנס אינה סופית אלא תחנה בדרך, והנושאים המוצגים היום עוד יידונו בהמשך במוסדות התכנון".

אדריכל אילן איזן, עורך התכנית: "מטרות תמ"א/13/13/ב' הינן יצירת מסגרת תכנונית להתוויית קטעי 'שביל סובב כינרת' ועוגני עצירה ושהייה לאורכו, כהשלמה לשביל רציף לאורך כל חופי הכינרת, וכן קביעת הוראות לרישוי השביל ועוגני הפיתוח בסמכות מקומית. החידוש בתכנית הוא תכנון מערך משולב של תוואי שביל עם מוקדי שירות לאורכו, ברמות פיתוח שונות, הכורך טיילות ושהיית יום ולילה במחרוזת, בה שזורים סיפורי הכינרת, מרחביה הפיסיים, נופיה ומורשתה. במטרה להפוך את השביל לציר טיול המקשר בין אטרקציות הגובלות בו, לטיולים קצרים או ממושכים לאוכלוסיות יעד שונות".

בכנס התקיים פאנל משיבים לשאלות הקהל, בהנחיית דנה בכר, מנהלת איגוד ערים כינרת, ובהשתתפות ענת אריאלי, מנהלת אגף ים וחופים במינהל התכנון, האדריכל אילן איזן, עורך התכנית, ירדן כהן מצוות ים וחופים במינהל התכנון ושלום רנד, מהנדס איגוד ערים כינרת.

לצד המברכים על התכנית המוצעת, העלו נציגי החברה להגנת הטבע, את העמדה כי הכינרת שייכת לכלל הציבור בארץ, ולפיכך נכון יהיה להימנע מהקמת גדרות החוסמות את התנועה הרציפה לאורך קו המים. נציג הכנסיות הבהיר כי הציבור הרחב כולל גם מאות מיליוני מאמינים מרחבי העולם, הרואים באתרי הדת שלאורך שפת הכינרת מקום שאין להפר את קדושתו, ולכן הצעת התכנית לעקוף מספר מצומצם מאד של אתרים לאורך הכינרת הוא מבורך.

עורך התכנית הבהיר כי התכנית שומרת על העיקרון של חשיפת חופי הכינרת לציבור לכל אורכה, בכל עת. לצד זאת, באתרים המצומצמים בהם מוצע שביל כפול, בחזית האגם ובעורף, נעשה הדבר ברגישות הראויה, על מנת לשמור על איזונים בין צרכים, מתוך שאיפה לגרום לציבור הרחב ולמחזיקים בקרקע לאהוב את השביל ולטפח אותו לשימוש כלל הציבור.

צילום: איגוד ערים כינרת
צילום: איגוד ערים כינרת
צילום: איגוד ערים כינרת

 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here