הספרים החדשים והתפילה הישנה לבל תארע תקלה על ידו. צילום: אלבום פרטי

הרב שלמה אבינר: "זה הספר קיווינו לו".

נריה בן סבו, בעבר מדריך פעיל בתנועת הנוער בני עקיבא ומי שמעביר שיעורי תורה בסניף כל אימת שחוזר לבית הוריו בעפולה, הוציא בימים אלה שני כרכים חדשים בסדרת הספרים "אור הנר", העוסקים בהפרדה בתנועות הנוער והמסתעף מכך. ספרים אלו מצטרפים לספרו הקודם "אור הנר על התורה".

 

שני ספרים מרתקים וייחודיים יצאו לאור בימים אלה, "אור הנר בנושא הפרדה בתנועות נוער והמסתעף". את הספרים כתב וערך נריה בן סבו, בן 19, תלמיד ישיבה גבוהה, אשר ספרו הקודם "אור הנר על התורה" עלה על שולחן רבנן ותלמידהון.

בהקדמה לספר כתב נריה, "בהיותי מדריך בתנועת הנוער החביבה בני עקיבא, נדרשתי פעמים רבות להתבונן במציאות המורכבת שתנועות הנוער מזמנות לנו. האמת נתונה להיאמר, כי לתנועות הנוער חלק חשוב בפיתוח הדורות הצעירים שבאומה. תנועות הנוער מוסיפות בעיקר אור באומה, מתוקף הזרמת מרצי התחדשות ואידאל יזם בקרב בני הנעורים, אשר בתום הכשרתם במסגרות התנועה, הם הולכים ומגשימים את האידיאה שעליה התחנכו, בכל שדרות האומה".

נריה בן סבו היה חניך ומדריך בתנועת הנוער 'בני עקיבא', ואף כיום מידי בואו לעיר הולדתו עפולה ממשיך נריה להקהיל קהילות ללימוד תורה בימי שישי בערב בסניף 'בני עקיבא'. במבוא לספריו כתב נריה בן סבו, "מטרת הספר שלפניכם היא להשתדל לקבץ את רוב דברי קודשם של רז"ל, על מנת שלכלל הלומדים והמבררים את סוגיית ההפרדה בתנועות הנוער, יינתן מענה במקום אחד, ובצורה המתיישבת על הלב. עוד, ספרים רבים אינם נמצאים בהישג ידי רבים, וגמרתי אומר בליבי להשתדל לערוך שולחן ערוך ומסודר לפני בני הנוער והלומדים, ספר המכיל מדברי רבותינו זצ"ל, אשר מטבע לשונם המיוחד והטהור, מכניס את הלומד לתחושת לימוד אמיתית, המבקשת לרדת וללון בעומקה של הלכה, כי היא לנו עוז ואורה".

בין הרבנים הגאונים אשר העניקו הסכמה וברכה לספר, הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף אשר כתב, "דבר חשוב ונחוץ עשה לעורר…" הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו אשר כתב, "עברתי בין בתרונות ספר זה ומצאתי שבטוב טעם ודעת דנת בנושא החשוב שנוגע לבני נוער רבים". הרב הראשי לפנים של העיר רמת גן, הרב יעקב אריאל כתב, "התפעלתי משפע המקורות שהבאת אכן בדיקה לאור הנר של תורתך". ראש ישיבת עטרת ירושלים הרב שלמה הכהן אבינר כתב, "זה הספר קיווינו לו". רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הרב שמואל אליהו כתב, "ספר זה סובב והולך בעניין חובת ההפרדה ומעלת שמירת הצניעות בתנועות הנוער, וערך את הדברים בצורה נאה ומורחבת על מנת שהדברים יקנו שביתה בלב הלומדים והמעיינים". הרב הרצל ישעיהו רבה של נוף הגליל כתב, "הקב"ה יברך אותך בכל אשר תפנה ובמיוחד בכוחך הגדול כתיבת חידושי תורה והפצתם". הרב יצחק דוד גרוסמן רבה הראשי של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל כתב, "לראות את פרי עמלך מעשי ידיך להתפאר הספר הוא אוצר בלום, אוסף עצום שקיבץ כעמיר גורנה".

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here