שגיא 2000
דוברות עיריית מגדל העמק

התאגידים העירוניים: "שגיא 2000", "מי נעם" והחברה הכלכלית סיימו את שנת 2018 באיזון תקציבי

הישג מרשים. במגדל העמק פועלים שלושה תאגידים, אזור התעשייה "שגיא 2000", תאגיד המים "מי נעם" והחברה הכלכלית. בשבוע שעבר הוצגו הדו"חות הכספיים שלהם שהצביעו על איזון תקציבי.
מנהלת אזור התעשייה "שגיא 2000" המשותף למגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל סיימה את שנת 2018 בעודף של 27 אלף שקלים. המנהלת הינה מלכ"ר שנועד לתת שירות לפיתוח אזור התעשייה ואכלוסו במפעלים ידידותיים לסביבה שייתנו מענה של תעסוקה טובה לתושבי האזור. הדו"ח הכספי מצביע על הון עצמי בסך כמיליון שקל שנועד לצורך המשך תכנון הכפלת אזור התעשייה לאור הביקוש הרב של חברות ומפעלים למגרשים נוספים. בשנת 2018 החלו בעבודות פיתוח בהיקף של 34 מיליון שקלים כאשר המימון מגיע מהרשות למקרקעי ישראל באמצעות היזמים. כיום פועלים באזור התעשייה 15 מפעלים שמעסיקים כ-850 עובדים. בשנתיים הקרובות ייבנו 24 מפעלים חדשים שיעסיקו כ-1,000 עובדים נוספים.
תאגיד נוסף שיכול לזקוף לזכותו מחמאות הוא החברה הכלכלית שראש העיר אלי ברדה משמש כיו"ר החברה, שסיימה את 2018 ברווח של 307 אלף שקלים. הרווח של השנה, בתוספת הרווחים בשנתיים הקודמות, כיסו את הגרעון הנצבר שהיה לחברה בשנת 2016 שהסתכם ב-824 אלף שקלים. הדו"ח הכספי בשנת 2018 מצביע על עלייה של 7% בהכנסות מפעילות וחיסכון בהוצאות התפעול שתרמו לשיפור הרווח השנתי של החברה. הכנסות החברה נבעו בעיקר מהפעלת השוק, הפעלת הבריכה העירונית, ניהול פרויקטים עבור העירייה (בהם ניהול פרויקט החלפת גגות האסבסט בנוף העמק) ומתן שירותי ניהול לאזורי התעשייה.
"מי נעם" הוא התאגיד השלישי שסיים גם הוא באיזון. בתחילת שנת 2015 מונה אלי ברדה ראש עיריית מגדל העמק ליו"ר הדירקטוריון. "מי נעם" מתפקדת כחברה מסודרת הפועלת על פי חוק עם ישיבות דירקטוריון סדורות המתוות את מדיניות החברה. במהלך שנת 2015 נבחר מנכ"ל חדש לחברה, זאב שורץ. יו"ר הדירקטוריון הטיל על המנכ"ל החדש שתי משימות עיקריות: הבראת החברה מבחינה פיננסית והנהגת נהלי עבודה סדורים שיענו הן על דרישות הרגולציה והן על דרישות הדירקטוריון והרשויות כדי לספק שירותי מים וביוב מטביים לתושבי שלוש הרשויות.
הרווח הגולמי של התאגיד עלה מ-5.6 מיליון שקלים בשנת 2014 ללמעלה מעשרה מיליון שקלים בשנת 2018. הרווח הנקי עלה מ-3.6 מיליון שקלים הפסד לשלושה מיליון שקלים רווח בשנת 2018.
בנוסף לכל האמור לעיל החלה מי נעם בבניית מכון טיהור שפכים חדש בעפולה. המכון מהמתקדמים בארץ יטהר את שפכי העיר עפולה, מגדל העמק, ונצרת עלית. הקמתו בעלות של כ-160 מליוני שקלים תאפשר בניית עשרות אלפי יחידות דיור חדשות בשלשת הערים.

שגיא 2000
דוברות עיריית מגדל העמק

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here