קרדיט: Depositphotos

חוק האזרחות מאפשר לבן זוג זר שנישא לאזרחית ישראלית (ולהיפך), להתאזרח בארץ. חוק זה נועד להגן על התא המשפחתי ולאפשר לבני הזוג לקיים חיים משפחתיים כנים ואמיתיים בישראל. עם זאת, לא מדובר על זכות אוטומטית להתאזרחות, אלא בכפוף לנוהל ׳מתן מעמד לזר מכוח נישואין לאזרח ישראלי׳, שקובע את אופן הטיפול בבקשות להתאזרחות מסוג זה.

תנאים ראשוניים להגשת בקשה להסדרת מעמד

הנוהל להסדרת מעמד בן זוג זר קובע כי:

במקרה שבו ׳המוזמן׳ (כלומר בן הזוג הזר שנישא לאזרחית ישראלית), מבקש לשהות בארץ ולחיות עם בת זוגו הישראלית, בת הזוג רשאית להגיש לרשות האוכלוסייה וההגירה בקשה להסדרת מעמדו של ׳המוזמן׳ בארץ. בקשה זו תטופל בהתאם לנוהל (שמספרו 5.2.0008).

במקרה שבו המוזמן הנשוי לאזרחית הישראלית, שוהה בחו״ל ורוצה להגיע לישראל כדי לחיות כאן עם בת זוגו, עליו להגיש בקשה לרשות עוד לפני שהוא מגיע לישראל. אגב, נוהל זה תקף גם כאשר המוזמן הוא אזרח במדינה שיש להם הסכם עם ישראל הפוטר את אזרחיה מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

במקרה שבו המוזמן הנשוי לאזרחית ישראלית והשניים מתגוררים בחו״ל ומתכננים להגיע לביקור קצר בישראל (ברישיון ב/2 הניתן לתיירים ומאפשר שהייה של עד 3 חודשים), ובינתיים למוזמן אין עניין בהסדרת מעמדו – מומלץ שלפני ההגעה, יסדירו השניים את הביקור של בני המשפחה (בת הזוג וילדים קטינים) בנציגות ישראל בחו״ל. ובמעמד זה גם יסדירו את מצבם האישי ואת רישום הילדים, אם יש.

פעולות הכרוכות בהגשת הבקשה להסדרת מעמד

כדי להבטיח שהליך הטיפול יעבור באופן חלק, עדיף להתייעץ עם עורך דין לענייני משרד הפנים. אחרי הכול מדובר בנוהל הכולל קריטריונים מפורטים, וכדי להבטיח עמידה בכול דרישות הנוהל, עדיף להיות מלווים על ידי איש מקצוע מומחה בתחום.

הליך הבקשה להסדרת המעמד כרוך בהגשת מסמכים שונים, כגון:

 • תעודת לידה מקורית או מאומתת של המוזמן.
 • תעודה ציבורית המעידה על שינויי שם, פרטי או משפחה, במידה ובוצע כזה.
 • תעודה ציבורית המעידה על מצב אישי קודם ונוכחי של המוזמן.
 • תעודת יושר ממדינת המוצא.

הנוהל מפרט מקרים שבהם לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם, ולא מתעלם גם מהצורך להציג את עמדת ההורה הנוסף של הקטין.

הליך הטיפול

הליך הטיפול מחולק למספר חלקים:

 • שלב מעמד הגשת הבקשה שכולל, בין השאר:
  • זיהוי המבקשים
  • פתיחת תיק בקשה ממוחשב במערכת אביב
  • הצגת הדרכון של המוזמן
  • הצגת תעודת הנישואין ומסמכים אישיים אחרים
  • בדיקת הרקע של המוזמן
  • בדיקת הרקע של האזרחית הישראלית
  • בדיקה ראשונית של הראיות המעידות על כנות הקשר ומרכז החיים של בני הזוג
  • בדיקת היעדר מניעה ביטחונית או פלילית
 • שלב מתן רישיון ישיבה (סוג ב/1)

הרישיון תקף לתקופה של עד 6 חודשים, במהלכם ייערכו יתר הבדיקות הנדרשות לפי הנוהל.

 • סיום ההליך – המוזמן נדרש לעמוד בכול תנאי ההתאזרחות וכדי לטפל בבקשה להתאזרחות, יפתח תיק בקשה ממוחשב חדש במערכת אביב, מסוג ׳התאזרחות׳. כאשר תאושר הבקשה להתאזרחות, יסגרו שני תיקי הבקשות.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here