מיזם מחזור במסגרתו אספו תלמידים פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן דמוי חללית.
קרדיט צילום: עיריית עפולה

תלמידי בתי הספר היסודיים בעפולה השתתפו השנה במיזם מחזור במסגרתו אספו התלמידים פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן דמוי חללית.

מיזם מחזור במסגרתו אספו תלמידים פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן דמוי חללית.
קרדיט צילום: עיריית עפולה

עפולה עיר ממחזרת: בשנת הלימודים תשע"ט אספו תלמידי העיר עפולה כ-600 ק"ג פסולת אלקטרונית וסוללות במסגרת פרויקט ה"חללית". הגדילו לעשות תלמידי בית ספר 'כרמים' שאספו במהלך השנה כמעט חצי מהכמות העירונית עם 266 קילו פסולת אלקטרונית וסוללות, זאת בנוסף לסוגי פסולת רבים המופרדת במקור. במקום השני בית הספר "יהלום" עם 119 ק"ג, ובמקום השלישי בית הספר בן צבי עם 98 ק"ג.

מיזם מחזור במסגרתו אספו תלמידים פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן דמוי חללית.
קרדיט צילום: עיריית עפולה

לצורך סילוק פסולת אלקטרונית הגורמת לזיהום הקרקע בעת הטמנתה, התקשרה עיריית עפולה עם תאגיד מ.א.י (מחזור אלקטרוניקה בישראל) ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות בכדי לאפשר לתושבי העיר להפריד פסולת שכזאת למחזור מוכר. במסגרת שיתוף הפעולה בין הרשות לתאגיד, הוטמע הנושא גם בבתי הספר במטרה לעודד הפרדה במקור, העברת פסולת ציוד וסוללות למיחזור ולקידום חינוך סביבתי משמעותי בנושאי סביבה שונים כבר בגיל צעיר. בחודשים האחרונים התבקשו התלמידים לאסוף מבני משפחותיהם ושכניהם את הפסולת האלקטרונית שלהם כגון: חלקי מחשב ומכשירי חשמל קטנים. בנוסף, מספר בתי ספר אף שלחו נציגים מטעמם לגני הילדים הסמוכים וקיימו שם הסברה לילדים הקטנים ולצוותים במטרה לאסוף פסולת נוספת ולשלוח אותה למחזור. החשיבות הרבה של פרויקט זה נעוצה בכך שפסולת אלקטרונית שאינה ממוחזרת מגיעה להטמנה ומזהמת את הקרקע בחומרים רעילים.

מיזם מחזור במסגרתו אספו תלמידים פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן דמוי חללית.
קרדיט צילום: עיריית עפולה

מחלקת איכות הסביבה ברשות בשיתוף מינהל החינוך העירוני ובתי הספר משקיעים רבות בחינוך דור העתיד לאהבה ולשמירה על הסביבה על כן לאור הצלחת הפרויקט בשנת הלימודים הקודמת, התקבלה ההחלטה להמשיך בפעילות מחזור הפסולת האלקטרונית במוסדות החינוך בעיר גם בשנת הלימודים תש"פ.

מיזם מחזור במסגרתו אספו תלמידים פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן דמוי חללית.
קרדיט צילום: עיריית עפולה

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here