דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018
קרדיט צילום: אורט עפולה.

מהדוח השנתי עולה כי סך התלונות שהוגשו בשנת 2018 עומד על 98 תלונות המהוות עלייה של 49% בהשוואה לשנה קודם לכן ומתוכן נמצא שיעור גבוה של 77% תלונות מוצדקות.

מבקרת העירייה רו"ח עינב פרץ הממונה גם על תלונות הציבור הגישה את דוח תלונות הציבור לשנת 2018 במסגרת ישיבת מועצת העיר האחרונה. הדוח כולל פירוט ותיאור תמציתי של התלונות אשר התקבלו אצל הממונה על תלונות ציבור במהלך שנת 2018. הדוח אשר מתייחס לתקופה שטרם הבחירות האחרונות לעירייה, עוסק בהתנהלות אגפים ומחלקות בעירייה בשנה זו, כגון הנדסה תכנון ובנייה, שפ"ע, מחלקה משפטית, חנייה ופיקוח, מכרזים וגבייה.

הנתונים מעלים כי בשנה שעברה הוגשו 98 תלונות, שבע מתוכן על ידי חברי מועצה, חמש על ידי מבקר המדינה והיתר, 86 תלונות, המהוות 88% מסך התלונות, הוגשו על ידי תושבי העיר, עלייה חדה של כ-49% בתלונות משנת 2017 בה עמד מספר תלונות הציבור של תושבים על 48 בלבד.

עוד עולה מניתוח הממצאים בדוח כי לאחר בדיקת כלל התלונות שהוגשו לממונה בשנת 2018 נמצאו לא פחות מ-75 תלונות מוצדקות שהם 77% מסך כל התלונות שהוגשו. מדובר בשיעור גבוה מאוד של תלונות אשר נמצא כי צדק ביסודן. מדובר בעלייה ניכרת בשיעור התלונות המוצדקות ביחס לאלה שנבדקו בשנת 2017.

ראש העיר מר אבי אלקבץ התייחס לממצאים וציין כי על אף שאין מדובר בתלונות שהתקבלו בתקופת כהונתו מחויבת העירייה לפעול למען ציבור הפונים, מתוך מחויבות למתן שירות ומענה ראויים לתושבים.

דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018
קרדיט צילום: אורט עפולה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here