יפונה קיוסק
דוברות עיריית מגדל העמק

משרד הפנים מצא טעות היסטורית במיקום קיוסק "אדרי" שאינו תואם את מפת "תכניות בניין עיר" ולכן לא אישר חוזה מכר בין הרשות ליורשיו של מחזיק הנכס. המאמץ של הרשות להסדיר את הטעות ההיסטורית בהליך שינוי תב"ע נבלם בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

יפונה קיוסק "אדרי" הסמוך ל"פארק הראשונים"
דוברות עיריית מגדל העמק

טעות היסטורית: לאחר שנים של משא ומתן וניסיונות להסדירו יפונה בקרוב קיוסק "אדרי" הממוקם במרכז העיר מגדל העמק, על רחוב 'דרך העמק' וסמוך לפארק "הראשונים" מול בית "יד לבנים".

תחילת הסיפור של הקיוסק הוותיק לפני שנים רבות כאשר הושכר לתושב העיר נכבד אדרי דוד ז"ל. לאחר שנים שזה החזיק בנכס החלו בעיריית מגדל העמק למפות את הנכסים השונים בעיר והציעו למחזיקי הנכס, יורשיו של אדרי שנפטר במהלך השנים, לרכושו במחיר שמאי. חוזה המכר שסוכם בין הצדדים ואושר במועצת העיר, הועבר לאישור משרד הפנים כפי שנדרש בחוק כולל סעיף מתנה שההסכם מותנה באישור משרד הפנים. אנשי המקצוע במשרד הפנים עלו על טעות היסטורית לפיה הקיוסק נבנה בשטח שאינו תואם את מפת תכניות בניין עיר (תב"ע) ולא אישרו את החוזה. במילים אחרות, כיוון שהקיוסק הוקם על שטח שאינו מאושר על פי התכניות העירוניות, לא ניתן לאשר את חוזה המכר בין הצדדים.

לפני כארבע שנים עוד ניסו ברשות למצוא פתרון במסלול של שינוי התב"ע במסגרתו יהפכו את ייעוד השטח עליו בנוי הנכס מ'מגורים' ל'מסחר' אך גם פתרון זה נתקל בקשיים ולא אושר על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שפסלה אותו בתאריך 19.6.17. במצב הדברים שנוצר הבינו ברשות שאין כל אפשרות להסדיר את בניית הקיוסק ולא נותרה לעירייה ברירה אלא להודיע על ביטול החוזה מול מחזיקי הנכס.

חשוב לציין כי העירייה עשתה כל אשר בידה על מנת להסדיר את הסוגיה אך מרגע שמשרד הפנים קבע שהוא נבנה שלא במיקום על פי ההיתר, לא ניתן להוציא לקיוסק רישיון עסק (המחייב הנפקה של היתר בנייה) ולאחר שגם הפתרון השני נפסל על ידי הוועדה המחוזית וכל מאמצי הרשות לא נשאו פרי לא נותר לרשות אלא להודיע על ביטול החוזה ועל פינוי הקיוסק והריסתו. ואכן, צו פינוי שכזה הוצא לאחרונה למחזיקי הנכס ולפיו הם מתבקשים לפנותו מכל חפץ ואדם עד ליום 31.12.18.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here