התחתרות גדות נחל עכברה במצב הקיים צילום גיא קולר, איגוד ערים כינרת

לקראת הקמת שכונה חדשה ברמת רזים דרום, בחלקה הדרום מזרחי של העיר צפת, בצמוד לשכונת רמת מנחם בגין ולכביש 8900, החל ביצוע של פרויקט רחב בהשקעה של כ- 4 מיליון שקלים, לטיפול בתחום הניקוז, עקב הצפי להגדלת הספיקות מניקוז השכונה אל נחל עכברה, כתוצאה מהקמת השכונה. הפרויקט הינו שיתוף פעולה בין משרד השיכון לבין רשות ניקוז ונחלים כינרת, בביצוע פעולות הסדרה בנחל עכברה וטיפול במפגעים. הפרויקט ממומן על ידי משרד השיכון.

 

צביקה סלוצקי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת אומר: "הקמת שכונה חדשה בצפת, על ידי משרד השיכון ובשיתוף עיריית צפת, היא עניין מבורך להמשך התפתחות העיר, אך קיימות מספר בעיות ניקוז משמעותיות, עקב מיקומה של השכונה המתוכננת באזור מדרון ובסמוך לנחל עכברה. השטח המבונה של השכונה צפוי להגדיל את כמויות מי הנגר מהשכונה וכתוצאה מכך יגדלו גם הספיקות בנחל עכברה המשמש כחלק ממערכת הניקוז האזורית. התבקשנו לתכנן ולבצע בשטח פתרונות לקליטת תוספת הנגר הצפויה בנחל עכברה, תוך מניעת פגיעה אפשרית בנחל עכברה וסביבתו וכהגנה על הכפר עכברה, הממוקם במורד הנחל, בפרויקט ניקוז משמעותי לטובת השכונה, יחד עם שמירה על ערכי הטבע והסביבה" אומר סלוצקי.

 

נחל עכברה הינו נחל אכזב הזורם ממורדות צפת עד למפגשו במורד בסמוך לכביש 85 עם נחל עמוד. אורכו של הנחל משתרע על שבעה קילומטרים, החוברים אליהם מספר יובלים וביניהם נחל רזים, נחל רבי ינאי ונחל עזבונית. שטח השכונה העתידית משתרע על פני 600 דונם ומאופיין בטרשים, מיעוט צמחייה, מדרון תלול ושיפועי גובה הנעים בין 15%-25%. השטח נחצה על ידי מספר נחלים וואדיות המתנקזים אל נחל עכברה במורד השטח. בשכונה החדשה מתוכננת בנייה של מעל 1,000 יחידות דיור, מבני ציבור, מסחר ומלונאות. בינוי השכונה יאופיין בריצוף ואיטום שטחים רבים באמצעות גגות, מבנים וכבישים ומיעוט שטחים פתוחים וגינון, מצב שיגרום ליצירת נגר עילי רב ומהירויות זרימה גבוהות היוצאות משטח השכונה אל המרחב הפתוח והסביבה, שאינה מותאמת למצב החדש.

יסודות פגיעים בגשר עכברה
צילום גיא קולר, איגוד ערים כינרת

אושרי ילוז, מהנדס רשות ניקוז ונחלים כינרת אומר, כי קיימים אתגרים רבים העומדים בפני צוות התכנון והביצוע של רשות ניקוז ונחלים כינרת ומשרד הבינוי והשיכון, בהקמת השכונה המתוכננת וכי כל אתגר נבדק בשטח, כך שניתן יהיה ליישם פתרון תכנוני וביצועי.

 

תכנית הניקוז של השכונה מרכזת את הספיקות מהרחובות ומהשטחים המבונים אל שני מוצאי ניקוז בלבד, כך שהוואדיות הסמוכים צפויים לקבל זרימות עוצמתיות וספיקות גבוהות יותר, העלולות לגרום להתחתרות, סחף הקרקע, קריסת גדות הנחלים ופגיעה ושינוי בתוואי זרימת הנחל. בכדי למנוע את נזקי התחתרות הקרקע, מתוכננת הקמת מתקני ויסות ושבירת אנרגיה במוצאי הניקוז, לצורך האטת מהירויות הזרימה. כמו כן, בתוואי נחל עכברה קיימות מספר תשתיות ישנות כגון: ביוב, מים, חשמל ועוד, העלולות להינזק כתוצאה מהגדלת מהירויות הזרימה והספיקות בנחל. לצורך הגנה על התשתיות השונות, מתוכנן ביצוע ייצוב וחיזוק של גדות הנחל, באמצעות הקמה של מסלעות מאבני בולדר גדולות ומילוי חומר לצורך ביסוס וחיזוק גדות הנחל. אתגר נוסף הינו התחתרות מתחת ליסודות גשר המעבר ליישוב עכברה, הממוקם במורד הנחל ומשמש מעבר רכבים בכניסה ליישוב. יסודות הגשר פגיעים, לכן עם ההגדלה של הספיקות בנחל עכברה, קיים צורך בחיזוק ודיפון יסודות הגשר. בנוסף, שטחי החקלאות של הכפר עכברה שוכנים בשני צדי הנחל. בשל התחתרות גדות הנחל, החלה גלישת קרקע מהשטחים החקלאיים אל תוך הנחל. הגדלת הספיקות בנחל עלולה לגרום להחמרה של המצב, קריסת הגדות והרחבת חתך הזרימה על חשבון שטחי החקלאות באזור.

 

תשתית הניקוז בתחום השכונה המתוכננת, מבוססת על תיעול מי הנגר באמצעות מערכת ניקוז תת קרקעית ובשילוב של תעלות הגנה עיליות הממוקמות בצפון השכונה. מערכת הניקוז הפנימית של השכונה תתנקז אל שתי נקודות מוצא עיקריות, האחת בנחל רזים המהווה יובל של נחל עכברה והשנייה בנחל עכברה עצמו.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here