Credit: Pixabay

משרד הבינוי והשיכון באמצעות חברת עמידר החדשה: במהלך החציון הראשון של השנה – כ-700 משפחות הזכאיות לדיור ציבורי אוכלסו בהצלחה בדירת קבע

 57 משפחות אוכלסו באמצעות מרכז השירות של עמידר בעיר נוף הגליל

חברת עמידר החדשה, שהינה זרוע הביצוע של משרד הבינוי והשיכון, המנהלת את מרבית נכסי הדיור הציבורי פועלת לאורך השנה לאכלוס זכאי דיור ציבורי. בתוך כך,  פעלה החברה לאכלוס משפחות הזכאיות לדיור ציבורי, כאשר במהלך החציון הראשון שוכנו בהצלחה כ-700 משפחות בדירות קבע, מתוכן 57 משפחות באמצעות מרכז השירות של עמידר בעיר נוף הגליל, כאשר 24 אכלוסים בוצעו בעיר עפולה ו-32 אכלוסים בעיר נוף הגליל.   

האוכלוסים בוצעו באופן הבא: מחוז צפון – 284, מחוז מרכז – 221 ומחוז דרום – 197. 

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "אני שמח על אכלוסן של משפחות זכאיות בדירות קבע ובכך על קידום הסיוע לאוכלוסיות שהכי זקוקות לעזרת המדינה. הביטחון שמספקת קורת גג הוא יצירת הזדמנות למשפחות לצאת לדרך חדשה. בהנחייתי המשרד ימשיך לקדם צעדים לחיזוק הדיור הציבורי בישראל ולתת מענה הולם למשפחות שיזכו לביטחון אשר מגיע להם."

יאיר זילברשטיין, יו"ר חברת עמידר החדשה: "אכלוס משפחות הזכאיות לדיור ציבורי בדירת קבע, הוא ללא ספק אירוע משמח ומשנה חיים עבור המשפחות ואנו מאחלים להם התחלה טובה במשכנם החדש. בהובלת משרד הבינוי והשיכון ובהתאם למדיניותו, נוסיף לפעול לרווחת דיירי הדיור הציבורי ולמענם".   

Credit: Pixabay

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here