מוקד שירות לקוחות מי רקת יוצא בקריאה אחרונה

קריאה אחרונה: מבצע מחיקת חובות מים שמקיים תאגיד המים "מי רקת" טבריה מסתיים בסוף...

בעוד כשבועיים יסתיים המבצע אליו יצא תאגיד המים האזורי "מי רקת" בטבריה למחיקת ריבית והצמדה על חובות לצרכנים ביתיים. הזדמנות אחרונה לתושבים: תאגיד המים האזורי "מי רקת" טבריה...

חייב לקרוא