ביטוח חיים – מה צריך לדעת

בהיבט האחד ביטוח חיים לא בא לדאוג לבטחונו הכלכלי של בעל הפוליסה אלא את רווחתם ובטחונם של קרוביו.

משמעותו של ביטוח חיים בהיבט זה היא שבמידה וקורה לכם משהו שמחבל בכושר העבודה שלכם (תאונה, נכות או מוות), לא ימנע מקרוביכם התלויים בפרנסתכם המשך קיום כלכלי.

בהיבט האחר, ביטוח חיים בא לענות על צרכי חיסכון שימומש בעת היציאה לגמלאות במתכונת תכנית פנסיה, וישמר את רמת חייכם גם בעת הפרישה. בכל מקרה זה בא לענות על הצורך של שימור רמת החיים של משפחה בהתאם לרמת החיים שהורגלה משפחה זו לחיות בה.

חישוב ביטוח חיים למשפחה יתבצע בהתאם לרמת ההכנסה הנדרשת לשם קיום כלכלי תקין, תוך התחשבות במקורות הכנסה נוספים, באם קיימים. תכנון זה של בהתאם לצרכי המשפחה נקרא גם "תכנון פיננסי משפחתי". דוגמא למקורות הכנסה נוספים הם נכסים, תכניות חיסכון, קיצבאות וכדומה. מענה לצרכים אלה עשוי להינתן במסגרת פרטית או במסגרת של ביטוח מנהלים.

ביטוח חיים אמור להיבנות בהתאם לצרכיו של הלקוח ומתוך התחשבות במצבו המשפחתי. הולדת ילד נוסף במשפחה, לדוגמא, היא בעלת משמעות גדולה לגבי גובה ההכנסה הנדרשת למשפחה לשם קיום כלכלי תקין ואמורה להשפיע על אופיה של הפוליסה.

כיסויים נוספים בפוליסת ביטוח חיים

לכל פוליסה, בכל זמן נתון ובתמורה לתשלום נוסף בתשלומי הפרמייה ניתן להוסיף כיסויים נוספים. להלן דוגמאות לכיסויים נוספים הניתנים כאפשרות :

  • כיסוי נוסף למיקרה פטירה של בעל הפוליסה. – צירוף של בן\ בת הזוג לפוליסה המכסה במקרה של פטירתו\ה של בן\בת הזוג.
  • כיסוי ביטוחי במקרה של נכות גופנית העלולה להיגרם כתוצאה מתאונה. – כיסוי למקרים בהם מתגלה מחלה חשוכת מרפא.
  • כיסויים כספיים למקרים של רפואה משלימה.
  • כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה של הלקוח ועד חזרתו לעבודה.

פוליסות ביטוח חיים צמודות מדד למול פוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים

עד שנת 90' פוליסות ביטוח חיים היו כפופות למדד יוקר המחייה ונהנו מתשואה של איגרות חוב ממשלתיות. החל משנת 91' פוליסות אלה לוקחות חלק פעיל ברווחי ההשקעות- משמע, חברת הביטוח רשאית להשקיע בשוק ההון בכפוף לתקנות משרד האוצר. מטרתן של ההשקעות בשוק ההון היא להשיג רווחים מקסימליים עבור הלקוחות.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here