לא מגבילים את המוגבלים

עיריית מגדל העמק דורגה כרשות העומדת בדרישות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלות ובעלי צרכים מיוחדים בתוך הארגון.

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים פרסמה בימים האחרונים את נתוני עמידתם של המעסיקים הציבוריים הגדולים במשק ביעד הייצוג הקבוע בחוק ועומד על שיעור של 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית במצבת כוח האדם של הארגון בשנת 2016 ועל פי הנתונים שפורסמו עיריית מגדל העמק עומדת ביעדים ודורגה ברף הגבוה של של הנציבות תחת ההגדרה "עמידה מלאה". כידוע על פי החוק, עד 31 ביולי בכל שנה, חלה חובה על המוסד לביטוח לאומי למסור לנציבות שוויון הודעה על מידת עמידתם של המעסיקים הציבוריים הגדולים ביעד הייצוג. המידע נערך לפי מספר רמות לפיהם הרף הגבוה הוא "עמידה מלאה", "רמה בינונית", "רמה נמוכה" ו"אי עמידה".

מנהלת משאבי אנוש של העירייה, רוזה טרכטמן, ציינה השבוע בסיפוק את הדירוג הגבוה של העירייה ואמרה: "הדירוג של עיריית מגדל העמק משמח אך אינו מפתיע. עיריית מגדל העמק שמה לנגד עיניה שילוב של בעלי מוגבלויות כחלק ממצבת העובדים הקבועה שלה בשנים האחרונות וכך נמשיך לעשות גם בשנים הבאות".

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here