צילום דורון גולן

לפני כחצי שנה התקיים תהליך בחירה יסודי ומקצועי, בין ארבעה שמות חדשים שנבחרו על ידי הציבור למועצה האזורית הגליל התחתון. בתום התהליך המקיף בו השתתפו אלפים מתושבי המועצה נבחר ברוב קולות השם 'שער הגליל'. תהליך שינוי השם הוצג לוועדת השמות הממשלתית על ידי ראש המועצה, ניצן פלג וסגן ראש המועצה, אופיר שיק.
חברי הוועדה התרשמו מהתאמת השם החדש לאפיון המרחב בו נמצאת המועצה ומהתהליך לבחירה. יחד עם זאת, ביקשה הוועדה מהמועצה להציג בפניה תוצאות מישאל בקרב הציבור התומכות בהחלטה לשינוי השם. המועצה החליטה לקבל את בקשת הוועדה ולחזור אל התושבים כדי להציע בפניהם את הבחירה בין השם הקיים, הגליל התחתון אל מול השם הנבחר, שער הגליל.

לאחר הופעתם של ראש המועצה הגליל התחתון, ניצן פלג וסגן ראש המועצה, אופיר שיק בפני וועדת השמות הממשלתית, החליטה הוועדה כי שמה החדש של המועצה האזורית הגליל התחתון, על אף התהליך המקצועי, יוחזר אל תושבי המועצה לבחירה מחודשת, באמצעות משאל תושבים חדש שתקיים המועצה בקרב בעלי זכות הבחירה במועצה האזורית.

שיק אמר לאחר קבלת ההחלטה: "בכוחו של השם החדש לדייק יותר מבחינה היסטורית וגיאוגרפית, שכן, הגליל התחתון הינו חבל ארץ גדול מאד הכולל בתוכו את שפרעם, אושה, ציפורי, יודפת ועוד סמלים מובהקים של הגליל התחתון ההיסטורי אשר אף לא אחד מהם נמצא בתחום המוניציפלי שלנו. הרצון להחלפת שם המועצה עלה מצד אלפי תושבים שהשתתפו בהצבעה ובחרו ברוב גדול את השם 'שער הגליל', בקצה של תהליך יסודי ומקצועי שניצן ואנוכי הובלנו, יחד עם ועדה מקצועית מיוחדת שהוקמה לצורך כך, ובהתאם להחלטות מליאת המועצה.
על אף שלמיטב הבנתנו וועדת השמות חרגה כאן מסמכותה, בחרנו לכבד את בקשתה ולשוב אל הציבור. אנו סומכים על שיקול דעתם של התושבים וכמובן שכל הכרעה תכובד במלואה," אומר שיק.
כתבנו מציין כי בהודעה שפרסם משרד הפנים בתום פגישה שנייה עם פלג ושיק בפני הוועדה נכתב: "ועדת השמות הממשלתית, בראשות פרופ' משה שרון, בה חברים נציגי ציבור ונציגי משרדי הממשלה השונים, קיבלה את החלטתה בהמשך לבקשתו של ראש המועצה האזורית "הגליל התחתון" ניצן פלג לשנות את שמה של המועצה ל"שער הגליל". הבקשה התקבלה לאחר סקר צרכים שביצעה המועצה בקרב תושבי הרשות ושממנו עלה כי ישנה הזדהות של התושבים עם היישוב בו הם גרים, אך לא עם המועצה.
בישיבתה, החליטה הוועדה כי על המועצה לקיים משאל בקרב בעלי זכות הבחירה ברשות בנוגע לשתי חלופות לשם המועצה: השם הנוכחי – "הגליל התחתון", או השם המוצע – "שער הגליל". החלופה שתקבל את רוב הקולות מבין המצביעים תהיה מאושרת מראש על ידי הוועדה."

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here