צילום - יעל שביט תקשורות

החברה לפיתוח הגליל: המשך השקעה ב"חלקות מודל" בסיוע משרד החקלאות, לחדשנות וטכנולוגיה מתקדמת להתחדשות

בענף החקלאות בגליל העליון בהיקף 13 מיליון שקלים עד שנת 2022

השבוע התקיים סיור מקצועי ב'חלקות המודל' בקיבוצי מועצה אזורית הגליל העליון: במטעי התפוח והאפרסק בקיבוץ מנרה שעל הגבול, במטעי המחקר של האבוקדו והשקד מזנים חדשים, ב'חוות המטעים', בכרם היין הכמותי החדש, בקיבוץ שמיר ובחלקות השזיף והמישמש, בקיבוץ כפר בלום.

 

בסיור השתתפו בכירי החברה לפיתוח הגליל, מכון המחקר מיגל, מו"פ צפון ובראשית, בו הוצגו התפישות החדשניות בענף החקלאות, העומד לשנות פניו בגליל ובגולן בשנים הבאות, הן מבחינה הצורנית, מבחינת בחירת הפרי וזנים חדשים, אופן הנטיעה והטיפוח, חיסכון בכוח אדם ושימוש מאסיבי במכאניקה מתקדמת.

 

הקמת "חלקות המודל" מתאפשרת ממענק של משרד החקלאות בהיקף 13 מיליון שקלים, במסגרת הסכם המים משנת 2018, בסיוע ל-25 משקים החקלאיים בתחומי מועצה אזורית הגליל העליון, כתוצאה מהתייקרות המים מהפקה פרטית לחקלאות, במטרה לייעל השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים. על פי המתווה של משרד החקלאות עומד שיעור המענק על 80% מההשקעה המאושרת, לשלוש שנים עד לשנת 2022. סכום ההשקעה המינימלית למשק עומד על 25 אלף שקלים וסכום ההשקעה המקסימלית, עד מיליון שקלים.  התכנית מסייעת ומעודדת את המשקים שזכו לתמיכה במסגרת התכנית, להיכנס לתחומי גידולים חדשים, טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות, כולל טכנולוגיות של חקלאות מדייקת לייעול העבודה במטעים ובשדות וכן הדברה ידידותית, במטרה לפתח את כלל החקלאות האזורית ותחום האגרו-טק, ההולך ומתפתח בגליל.

 

אורי דורמן, יו"ר החברה לפיתוח הגליל אומר: "החקלאות המשגשגת והמצליחה בגליל העליון נפגעה מתיקון 27 לחוק המים ומטרות התכנית של משרד החקלאות, הינה יישום וקידום מהיר של גידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות אשר באמצעות 'חלקות מודל' בגליל העליון, שיאפשר קידומם, הוכחתם וכדאיותם הכלכלית. כמו כן, מעודדת התכנית את חקלאי הגליל העליון להרחבת מגוון הגידולים והתמחות בטיפוח זנים ייחודיים, במטרה ליצור ראשוניות ולהגדיל את הרווח הכלכלי מגידולים אלו ולמצוא אופציות חלופיות לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי עיבוד תוצרת, שיווק ומכירה נוספים" אומר דורמן.

 

בין הגידולים החסכנים במים וכוח אדם, שזכו לתמיכות בחלקות המודל: אבוקדו עמיד לקרה, זני תפוח חדשים בגידול בקונסטרוקציות גובה בבתי צמחיה, גידולי טף וקינואה, האמפ (מצמח הקנאביס), פטריות אקזוטיות, פירות יער, תבלינים, שילוב טכנולוגיות של חקלאות מדייקת ועוד.

 

כזכור, התקבלה ההחלטה בממשלה לתיקון 27 לחוק המים, התשי"ט 1959, מיום 13 בפברואר 2017, שקבע תעריף אחיד למים לחקלאות, שפגע בכושר התחרות, של חקלאי הגליל, המשקיעים בהפקת מים באופן פרטי. לכן קבע משרד החקלאות מתן סיוע לחיזוק החקלאות בגליל עליון, לפעילות מו"פ חקלאי להתאמת החקלאות הצמחית בגליל העליון. התמיכה בשיתוף המדען הראשי של משרד החקלאות ומנהלת ההשקעות.

 

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here