הרשמה לשנת הלימודים התש
pixabay

מינהל החינוך בעיריית עכו נערך בימים אלה לקראת פתיחת ההרשמה למוסדות החינוך בעיר לשנת הלימודים תש"פ. ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' תחל ב-7 בינואר 2019 ותימשך עד ה-27.1.19.

הרישום לגני חובה ותת חובה ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי, ייעשה בעיריית עכו במנהל החינוך, בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימי א' וג', גם בין השעות 16.00-18.00. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של העירייה יחל אף הוא במועד הרישום באתר עיריית עכו.

 

הרשמה לשנת הלימודים התש"פ בעכו
pixabay

גני ילדים: הרישום לגני חובה ותת חובה ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי, ייעשה בעיריית עכו במנהל החינוך.  הרישום יחל ביום שני, א' בשבט התשע"ט (7.01.2019) ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשע"ט (27.01.2019) ועד בכלל.

       בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימי א' וג' בין השעות 16.00-18.00

  1.        באמצעות האינטרנט אך ורק במועד הרישום באתר עיריית עכו.

שימו לב: הורים גרושים/פרודים/יחידניים ובמקרים של בעיות משמורת אין אפשרות לבצע רישום באתר. הרישום יתבצע אך ורק במנהל החינוך בהצגת 2 תעודות זהות ו/או ייפוי כוח חתום. ההורים הרשומים לעיל אשר יבצעו רישום בניגוד להנחיה זו – רישומם אינו תקף ויבוטל באופן אוטומטי.

  1. חייבי רישום גני חובה: ילדים שתאריך לידתם: כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014 עד
  2. ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014.
  3. חייבי רישום גילאי 4 : ילדים שתאריך לידתם : י"ט בטבת התשע"ה,   בינאור 2015 עד
  4. י" ט' בטבת התשע"ו , 31 בדצמבר 2015.
  5. חייבי רישום גילאי 3: ילדים שתאריך לידתם : כ' בטבת התשע"ו, 1  בינואר 2016 עד
  6. ב'  בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016.
  7. אין רישום לילדים חריגי גיל

סדרי רישום

1.לצורך רישום לגני הילדים יש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים (אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של הילד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות). חל איסור מוחלט לרישום בשני מוסדות חינוך.

  1. הורים אשר לא יקפידו על רישום בזמן, יאבדו את זכותם לשיבוץ ילדיהם בגן הקרוב למקום מגוריהם.
  2. ההורים מתבקשים לפעול על פי לוח הזמנים שפורסם.

 

כיתות א' – בחירת ההורים:

הרישום לכיתות א' יחל מיום שני, א בשבט התשע"ט (7.01.2019 ) ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשע"ט (27.01.2019) ועד בכלל.

חייבי רישום: תאריך לידם של ילדים העולים לכיתה א':

י"ט' בטבת התשע"ג , 1 בינואר 2013  –   כ"ח בטבת התשע"ד , 31  בדצמבר 2013

מקום רישום:

הרישום יתקיים אך ורק במנהל החינוך בעיריית עכו. בימים א'-ה' בין השעות 8.30-12.30 ובימים א' וג' בין השעות 16.00-18.00. אין רישום באינטרנט לכיתות א'

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here