התנגדות לצוואה ללא עורך דין : כך תעשו זאת נכון
קרדיט FREEPIK

התנגדות לצוואה מוגשת כדי לפסול צוואה לא כשרה אשר עולות לגביה ספקות באשר לרצון המצווה. לא תמיד חייב להגיש התנגדות לצוואה באמצעות עורך דין וניתן לעשות זאת בעצמכם.

יורשיו של אדם על פי דין הינם ילדיו, בת זוגתו ומשפחתו הגרעינית. לעיתים עורך אדם צוואה המשנה את סדר הירושה על פי דין, המחלקת את הרכוש שלא באופן שיוויוני או מדירה את היורשים הקרובים מלזכות בעיזבון המנוח. ישנם מקרים בהם אין בכך כל הפתעה ליורשים, כאשר למשל ילדי המצווה היו מסוכסכים עימו עוד בחייו. אך לעיתים עולה החשד כי הצוואה אותה ערך המצווה בחייו אינה משקפת את רצונו, והינה פרי השפעה בלתי הוגנת של צד שלישי המבקש לזכות ברכוש, במקרים אלה יש צורך להגיש התנגדות לצוואה לשם פסילתה, אז כיצד עושים זאת לבד ?

עילות להגשת התנגדות לצוואה:

טרם הגשת התנגדות לצוואה, יש לבחון היטב את העילות הקיימות בחוק הירושה והאם במקרה דנן, התקיימה אחת מן העילות להגשת ההתנגדות ולפסילת הצוואה. העילות המרכזיות בגינן מוגשת התנגדות לצוואה הינן : השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה, חוסר כשרות לצוות, זיוף ומרמה ועוד. כדי לבחון את עילות ההתנגדות מומלץ להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום הצוואות, שכן התנגדות סרק לצוואה ללא עילה המוכרת בדין, עלולה להטיל על המתנגד הוצאות משפט גבוהות.,

כיצד מגישים התנגדות לצוואה ללא עורך דין:

עורך דין התנגדות לצוואה יכול לבחון בעין מקצועית את הצוואה ולהצביע על פגמים בה, אך כאמור ניתן להגיש את ההתנגדות אף ללא עורך דין. כדי להגיש את ההתנגדות לצוואה יש לערוך מסמך בכתב המפרט את נימוקי ההתנגדות וכן מפרט את שם המתנגד ופרטי הזיהוי שלו, שם המנוח ומספר תעודת הזהות שלו, שמות ופרטי כלל הזכאים על פי הצוואה. כמו כן יש לצרף מסמכים התומכים בהתנגדות כגון אישורים רפואיים וכל מסמך רלוונטי. לכתב ההתנגדות יש לצרף תצהיר התומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות אשר אומת על ידי עורך דין, ואישור על תשלום אגרה.

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן ?

את כתב התנגדות לצוואה יש להגיש לרשם הירושה תוך 14 יום ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה. ההתנגדות עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לב"כ היועמ"ש אשר בוחנים אם כתב ההתנגדות הוגש כראוי, והאם יש צורך בהשלמת מסמכים או פרטים נוספים. לאחר מכן הבקשה לצו קיום צוואה יחד עם ההתנגדות לה מועברות לבית המשפט לענייני משפחה לדון בהתנגדות. ממועד הגשת כתב ההתנגדות ועד לקיום דיון ראשוני בבית המשפט יכולה לחלוף תקופה של מס' חודשים. במידה ועברו 14 יום ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה וההתנגדות לא הוגשה בזמן, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

ביטול צו קיום צוואה :

במידה וההתנגדות הוגשה באיחור רב וכבר ניתן צו לקיום צוואה, יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. בבקשת הביטול יש להסביר מדוע לא הוגשה ההתנגדות לצוואה בזמן שנקצב לכך וכן לפרט מהם נימוקי ההתנגדות אשר לא עמדו בפני רשם הירושה שנתן את הצו. בקשה לביטול צו קיום צוואה מומלץ להגיש באמצעות עורך דין לענייני צוואות אשר יפרט את הנימוקים באופן מקצועי וימנע מטעויות אשר עלולות לסתום את הגולל על הבקשה.

* אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here